Vendepunktet

Vendepunktet er et særligt tilpasset botilbud til personer med psykiatriske lidelser og et særligt behov for struktur og tæt kontakt til personale.
Målgruppen er: voksne med en psykiatrisk lidelse, herunder mennesker med en personlighedsforstyrrelse og med selvskadende adfærd og/eller spiseforstyrrelse i tilknytning hertil. Herudover er afdelingen også specialiseret i arbejdet med mennesker med autismespektrum forstyrrelser og ADHD/ADD problematikker.

Behandling og behandlingsmetoder er meget individuelle, og rummelighed er et vigtigt nøgleord for personalet på afdelingen.

Vendepunktets personale er fokuseret på at skabe trygge rammer til at støtte, hjælpe og vejlede beboerne i at indgå i et fællesskab og bruge fælles relationer i en social sammenhæng.

Beboerne på Vendepunktet indgår i en gruppe. Afdelingen fungerer som en helhed og bofællesskab, hvor alle skal deltage i afdelingens daglige gøremål.
Vendepunktet råder over 18 lejligheder, hvoraf flere er to-rums.

OBS den 22.7.2018
Vendepunktet har været udsat for en omfattende brand d. 22. 7. 2018. Afdelingen er derfor pr. 25.7.18 blevet genhuset på Elbæk Højskole i Elbæk, ca. 4 km fra Enghaven.
I skrivende stund forventes afdelingen at kunne flytte tilbage til nyopførte bygninger til efterår/vinter 2019.
VENDEPUNKTET
Elbæk Højskole, Elbækvej 47, 8700 Horsens
Tlf. 2491 6376
Afd.leder: Mette Tornmark Jensen, tlf. 29 61 10 96,
mail: jelmtj@ok-fonden.dk