Tankegangen

Tankegangen er en afdeling for voksne, 25-70 år med sindslidelser.
Målgruppen er: mennesker med skizofreni, personlighedsforstyrrelse, OCD, bipolar lidelse, misbrugsproblematik, og andre relaterede problemstillinger.

Tankegangen
råder over 16 lejligheder, hvoraf nogle er to-rums boliger.

Tankegangen er delt op i 2 teams, det ene er for beboere, som vil videre med deres liv og skabe sig en selvstændig tilværelse og aktuelt har brug for særlig støtte og hjælp til at strukturere og skabe en hverdag. Beboerne skal have et klart ønske og mål om at arbejde med sig selv for at skabe en mere selvstændig tilværelse.
Det andet team er for beboere som har brug for særlig støtte og vejledning i hverdagen. Hvor målet ikke nødvendigvis er udvikling, men mere går i retningen af at øge livskvaliteten og fastholdelse af funktionsniveauet.

Søvangen 1, Søvind, 8700 Horsens
Tlf. 2116 3428
Afd.leder: Susanne Laursen 51418473
okesul@ok-fonden.dk