Hansted Kloster

Hansted Kloster er et selvstændigt beliggende bo- og behandlingssted i naturskønne omgivelser. Hansted Kloster råder over 24 lejligheder.

Målgruppen er voksne mennesker med psykiatriske lidelser, som ønsker at arbejde målrettet med deres recovery. Herudover er målgruppen mennesker med autismespektrum forstyrrelser.

På Hansted Kloster har alle beboere egen lejlighed med gode faciliteter.

Der er store dejlige fællesfaciliteter med opholdsstue, fælles vaskeri,  parklignende have, køkken med ansat personale.

På Hansted Kloster er det muligt at leve en selvstændig tilværelse med individuelt tilpasset støtte. Inden for den miljøterapeutiske ramme  tilgodeses den enkeltes den enkeltes ønsker og behov.

Der er fællesspisning til alle måltider alle ugens dage. Beboerne deltager i praktiske opgaver i denne forbindelse.

Der er mulighed for at deltage i Hansted Klosters sociale fællesskab og aktiviteter ud fra egne ønsker og behov.

IMG_2531.JPG

HANSTED KLOSTER
Egebjergvej 100 8700 Horsens
tlf. 7578 0088
Afd.leder: Kirsten Graugaard
Tlf. 3044 0882
Mail: kgr@ok-fonden.dk