Aktiviteter

Efter kl.16.00 på hverdage er der mulighed for at deltage i aktivitetsgrupper og fritidsinteresser.

Der er mange muligheder til at få en aktiv og spændende hverdag.

Vi støtter op om beboernes ønsker og interesser og lige nu har vi flg. tilbud:

 • Fitness
 • Svømning
 • Badminton
 • Fodbold
 • Billedkunst
 • Glasværksted
 • Musikundervisning og band
 • Cross
 • Yoga

 

Der er også mulighed for eksterne undervisnings- og uddannelsestilbud. Det kan for eksempel være:
 • Amt specialskolen for voksne, ASV
 • VUC
 • HF
 • EDB
 • Aftenskole