Beboer og Brugerråd

Enghaven har et vefungerende beboer- og brugerråd. De mødes ca. hver anden måned. Her er der mulighed for at tage problemstillinger og ønsker op, og sammen med ledelsen drøfte mulige løsninger.

 

Forretningsorden for beboerrådet