Tilbagefaldsforebyggende Misbrugsbehandling på Enghaven

Definition af misbrug

Enghaven er en del af det danske samfund, hvor brug af rusmidler i forskellige sammenhænge er en realitet. De mest kendte og lovlige rusmidler er kaffe, tobak og alkohol.

Derudover findes en række ulovlige rusmidler som hash, heroin, kokain og amfetamin, som ofte kan resultere i alvorlige sundhedsskadelige virkninger og misbrugsproblemer.

Efter WHO´s definition er der tale om misbrug, når personen tager et rusmiddel i et omfang, så det fører til mærkbare psykiske forstyrrelser, nedsat fysisk sundhed, ødelagte menneskelige relationer og manglende evne til at fungere socialt og økonomisk.

Ingen alkohol på Enghaven

På Enghavens afdelinger (undtaget afdelingen Sct. Jørgens Gård hvor man godt må indtage alkohol) er indtag af alkohol ikke tilladt. Vores erfaringer med alkohol har ført til denne stramme politik, da alkoholindtag ofte har ført til indtag af andre euforiserende stoffer og desuden har en skadelig effekt på psykiske lidelser.
På ferieture og lignende gælder samme regler.

Personalet vil motivere misbrugeren til at:

 • Modtage Nada-behandling (øreakupunktur)
 • Få udarbejdet et motionsprogram
 • Anvende Mindfulness
 • Benytte NA (anonyme narkomaner)
 • Benytte AA (anonyme alkoholikere)

Vi samarbejder med:

 • CSU (center for socialt udsatte)
 • Speciallæger i psykiatri

Misbrugspolitikken gælder for følgende afdelinger:

 • Vendepunktet
 • Trinbrættet
 • Tankegangen
 • Ravnebjerg
 • Hansted Kloster