Kommune

 

Et socialpsykiatrisk tilbud ved OK-Fonden Enghaven vil indebære:

  • At der arbejdes målrettet mod, at brugeren kan flytte til et mindre indgribende tilbud
  • At indsatsen tager afsæt i den kommunale handleplan
  • At planen for indsatsen udarbejdes i fællesskab med brugeren, kommunen og det socialpsykiatriske tilbud - kommunen er en central samarbejdspartner i hele forløbet
  • At der sker en systematisk ressource- og problemafdækning med henblik på at optimere og kvalificere indsatsen for den enkelte
  • At den enkelte får en rehabiliterende og/eller kompenserende indsats afhængig af det dokumenterede behov
  • At vi måler og dermed kan dokumentere resulatet af vores indsatser. Se her.

Visitation
Visitation til OK-Fonden Enghaven ligger hos den enkelte kommune.

Hent eventuelt skema vedrørende betalingsaftale mellem den pågældende kommune og OK-Fonden Enghaven til højre under "downloads".

OK-Fonden Enghaven har selvstændig ledelse

Chef Anette Lassen er leder for OK-Fonden Enghaven. OK-Fonden Enghaven arbejder sammen med OK-Fonden Jelling Have og den socialøkonomiske virksomhed OK-Huset Horsens. Det betyder at vi sammen kommer til at dække et meget bredt spektrum af psykiatriske tilbud, både hvad indholdet og de målgrupper vi henvender os til. Der er i den anledning skrevet en del artikler som man kan downloade her.

Man kan læse mere om Jelling Have her.

Man kan læse mere om OK-Huset Horsens.

Gruppebehandling og beskæftigelse

Behandlingseffektmåling

Enghaven har for 3. år i træk modtaget CSR mærket, som en anerkendelse af at vi er en socialt ansvarlig virksomhed.

CSR mærket gives til virksomheder, som løfter et lokalt socialt ansvar.

Virksomheden opfylder flere af følgende kriterier:

-Stiller virksomheden til rådighed for ledige, som har brug for et job eller uddannelsesafklarende forløb.

-Tilrettelægger arbejdet, så der tages højde for de særlige behov, som nogle medarbejdere kan have.

-Sikrer et godt arbejdsmiljø og en arbejdspladskultur, der forebygger
nedslidning af medarbejderne.