VUM modellen

Introduktion

Enghaven er et socialpsykiatrisk behandlingstilbud, der omfatter botilbud efter § 107.

Enghaven arbejder ud fra den systemiske tankegang og miljøterapien er den overordnede behandlingsramme, hvorudfra al anden behandling udspringer. Vi er desuden inspirerede af Fountain House modellens tanker: At arbejde er en stærk identitetsskabende faktor for mennesker og at retten hertil er fundamental. Der lægges vægt på

at man kan noget

at man er noget

at der er brug for en

at det nytter noget

Enghaven præsenterer her det overordnede udrednings-, handleplans- og dokumentations værktøj, VUM modellen.

VUM modellen (voksenudredningsmetoden) er blevet til i et samarbejde mellem socialstyrelsen og KL. Enghaven har tilpasset VUM modellen, så den bedre matcher behovene i en socialpsykiatrisk kontekst