Bonusordning for langtidsfriske personaler

Enghaven har i forvejen et meget lavt sygefravær og en stor andel af langtidsfriske. Derfor har ledelsen besluttet at give en belønning til de langtidsfriske, og dem med et meget lavt sygefravær. Dette skal ses dels som en belønning, men også som et forsøg på at bringe sygefraværet endnu længere ned, til gavn for alle. Vigtigst, håber vi, at effekten vil komme til udtryk i form af mere nærvær og dermed endnu højere kvalitet i behandlingen. I praksis håber vi, at beboere og brugere vil opleve det som endnu højere grad af forudsigelighed, tryghed, nærvær og færre aflysninger.

Ordningen er også gældende, hvis man går syg hjem fra arbejde. F.eks. hvis man skal arbejde fra kl. 08:00-16:00 og går syg hjem kl. 12:00, så noteres man syg fra kl. 12:00-16:00.

Enghavens bonusordning

  • Intet fravær i 6 måneder giver en bonus på 1.500 kr.
  • Intet fravær i 12 måneder giver en bonus på 4.000 kr.

I alt kan der udløses op til 5.500 kr. om året.

Fravær er defineret som alt fravær både sygdom, §56 sygdom og barns 1. og 2. sygedag . Graviditetsgener tæller ikke med i det samlede fravær i forhold til ordningen.

Bonus beregnes efter beskæftigelsesnormen dvs. det antal timer medarbejderen er ansat på.

Der måles hver mdr. Der kan gå 2-3 mdr. før bonus udbetales.

Udvikling i sygefraværet

2010: 4,00 %

2011: 3,56 %

2012: 2,82 %

2013: 2,88 %

2014: 3,04%

2015: 3,27%

Antal langtidsfriske

I alt langtidsfriske 2013

Langtidsfriske i 6 mdr.: 99 ud af 131 medarbejdere svarende til
76% af de ansatte.

Langtidsfriske i 12 mdr.: 39 medarbejdere eller 30% af alle medarbejdere har ikke haft sygefravær i 12 mdr.

I alt langtidsfriske 2014

Langtidsfriske i 6 mdr.: 85  ud af 140 medarbejdere svarende til
61% af de ansatte.
Langtidsfriske i 12 mdr.: 47 ud af 140 medarbejdere svarende til 33,6% af alle medarbejdere.

I alt langtidsfriske 2015

Langtidsfriske i 6 mdr.: 98 ud af 143 medarbejdere svarende til 68,5 % af de ansatte.

Langtidsfriske i 12 mdr.: 65 ud af 143 medarbejdere svarende til 45,5 % af de ansatte.

 

For at endnu flere kan få glæde af ordningen kan medarbejderen i stedet for en sygemelding benytte sig af følgende muligheder:

  • En afspadseringsdag
  • En feriedag
  • En omsorgsdag (for de medarbejdere, der er under denne ordning)
  • En seniordag (for de medarbejdere, der er under denne ordning)