Om os

 

 

OK-Fonden Enghaven ligger naturskønt tæt ved Horsens Fjord i Søvind øst for Horsens.

OK-Fonden Enghaven har til formål at drive bo- og behandlingstilbud efter §107 i Serviceloven til voksne mennesker med forskellige psykiatriske problemstillinger. Centret er stiftet af OK-Fonden, og ledes af centerchef Anette Lassen. Se evt. organisationsdiagram som pdf.fil her.

OK-Fonden Enghaven tilbyder rammer, som giver beboerne mulighed for at deltage aktivt i eget liv, og den enkelte beboer støttes til at få en struktureret hverdag udfra den enkeltes ønsker og behov.

Med mange års erfaring i behandling af personer med psykiatriske problemstillinger, har OK-Fonden Enghaven opbygget en kultur, som tilpasser sig samfundets udvikling, kommunernes og ikke mindst brugernes behov.

Der tilbydes en lang række muligheder for behandling og arbejde i hverdagen med blandt andet uddannelse, intern beskæftigelse, værkstedsaktiviteter, behandlingsgrupper, undervisning, bo-træning/ADL og motion.

Der arbejdes med resultatkrav og effekdokumentation.

Der er cirka 170 fuldtidsansatte tilknyttet OK-Fonden Enghaven i tværfaglige teams.

Et socialpsykiatrisk tilbud ved OK-Fonden Enghaven vil indebære:

  • At der arbejdes målrettet mod, at brugeren kan flytte til et mindre indgribende tilbud
  • At indsatsen tager afsæt i den kommunale handleplan
  • At planen for indsatsen udarbejdes i fællesskab med brugeren, kommunen og det socialpsykiatriske tilbud - kommunen er en central samarbejdspartner i hele forløbet
  • At der sker en systematisk ressource- og problemafdækning med henblik på at optimere og kvalificere indsatsen for den enkelte. Vi arbejder ud fra VUM modellen
  • At den enkelte får en rehabiliterende og/eller kompenserende indsats afhængig af det dokumenterede behov
  • Effektmåling: -At vi måler og dermed kan dokumentere resulatet af vores indsatser.

OK-Fonden Enghaven arbejder tæt sammen med OK-Fonden Jelling Have og OK-Huset, Horsens. Alle tre steder er stiftet af OK-Fonden.

 

 

Chef Anette Lassen

Enghaven har for 3. år i træk modtaget CSR mærket, som en anerkendelse af at vi er en socialt ansvarlig virksomhed.

CSR mærket gives til virksomheder, som løfter et lokalt socialt ansvar.

Virksomheden opfylder flere af følgende kriterier:

-Stiller virksomheden til rådighed for ledige, som har brug for et job eller uddannelsesafklarende forløb.

-Tilrettelægger arbejdet, så der tages højde for de særlige behov, som nogle medarbejdere kan have.

-Sikrer et godt arbejdsmiljø og en arbejdspladskultur, der forebygger
nedslidning af medarbejderne.