Elever og studerende

På OK-Fonden Enghaven har vi flg. faggrupper i uddannelsepraktik: SSA-Elever, Sygeplejestuderende, Misbrugsvejledere og Pædagogstuderende.

Beskrivelse af den nuværende organisering af klinisk undervisning/praktikken i uddannelserne og beskrivelse af omfanget af uddannelsespladser på Enghaven

Pædagogstuderende:

Enghaven er uddannelsessted for 2 pædagogstuderende. Det drejer sig om den 2. lønnede praktik på 3. studieår. Denne praktik har en varighed af 6 mdr.

Den studerende modtager 1 times praktikvejledning pr. uge og 2-3 timers supervision i perioden. I praktikperioden indkaldes den studerende til undervisning på Seminariet. Tidligt i praktikken i 2 dage og senere i praktikken i 2 x 4 dage). Den pædagogstuderende tilbydes i undervisning i systemisk teori og metode og i Enghavens værdier og menneskesyn samt i psykomotorik og fysioterapi.

Social og Sundhedsassistent elever:

Enghaven er praktiksted for 8 SSA-elever. De er her i deres 2. praktik som varer 4 mdr. med 37 t./uge (lønnet).

Praktikken er bygget op med 3 dages læringspraktik inden praktikstart. Der er praktikvejledning efter behov, dog minimum 1 time ugentligt + supervision hver 3. uge. Alle elever samles i perioden med uddannelsesansvarlig og egen vejleder. Temaerne er en eller flere gange praksisbeskrivelser og én dag medicin. Eleverne følger den øvrige undervisning for studerende og elever, som omhandler miljøterapi, systemisk teori og metode + Enghavens værdier og menneskesyn + psykomotorik og fysioterapi.

Sygeplejestuderende: Enghaven er praktiksted for i alt 4 sygeplejestuderende :

3 sygeplejestuderende fra Vejle sygeplejeskole (UCL)

De er her over en periode på 7 uger på deres semester 3 i studieforløbet. Temaet for praktikken er "Psykiatrisk Sygepleje" og der udarbejdes en individuel studieplan. Der er afsat 2 timers ugentlig vejledning inkl. supervision ved supervisor. Praktikperioden er inddelt i 3 faser: Introduktionsperioden, Oplæringsperioden og Selvstændighedsperioden. Midtvejs laves en evaluering hvor den individuelle uddannelsesplan justeres. Praktikken afsluttes med en eksamen med ekstern censur fra sygeplejeskolen.

1 sygeplejestuderende fra Horsens sygeplejeskole (VIA University College Horsens) + ad hoc 1 ekstra sygeplejestuderende. Disse er her over 8 uger efter afviklet teori på skolen.

Temaet for begge sygeplejeskolers praktik er "Psykiatrisk Sygepleje" og der udarbejdes en individuel studieplan. Der er afsat 2 timers ugentlig vejledning inkl. supervision ved praktikvejlederen. Praktikperioden er inddelt i 3 faser: Introduktionsperioden, Oplæringsperioden og Selvstændighedsperioden. Midtvejs laves en evaluering hvor den individuelle uddannelsesplan justeres. Praktikken afsluttes med en eksamen med ekstern censur fra sygeplejeskolen.

Studieplan for sygeplejestuderende

Praktikstedsbeskrivelse Pædagogstuderende