Husregler

HUSREGLER GÆLDENDE FOR

Enghaven, Hansted Kloster, Sct. Jørgens Gård og Ravnebjerg

Alle beboere, brugere og personaler skal kunne opholde sig trygt og sikkert på fællesarealerne. Vi færdes med en god omgangstone og der udvises respekt for beboere, brugere, gæster og personale.

1. Møder:

Alle der bor på Enghaven, Hansted, Sct Jørgens Gård og Ravnebjerg deltager i de daglige møder, hvor dagens forløb planlægges. Beboerne deltager i møder på den enkelte afdeling, hvor der er mulighed for indflydelse på kommende aktiviteter, og her gives informationer om afdelingen til beboerne. Dette gælder ikke Tankegangen Team 1.

Alle beboere deltager i Enghavens beskæftigelse ifølge individuel handleplan.

2. Musik:

Musik lyttes til i lejligheden bag lukkede døre og vinduer. Der skal være ro kl. 22:00. Dog må det ikke genere naboer eller beboere og personale, der opholder sig på fællesarealerne.

Egne instrumenter benyttes med hensynstagen til naboer.

Det er personalet, der vurderer fra sag til sag.

3. Rygning:

Rygning må kun foregå i og udenfor egen lejlighed. Beboerne tømmer selv deres askebægre i metalspand i vaskerummet. Se gældende rygepolitik.

4. Fællesarealerne om natten:

Det er vigtigt, at der er ro om natten på alle afdelinger. Derfor er ophold i dagligstuer og øvrige fællesarealer ikke tilladt i tiden kl. 23:00 - 06:00.

5. Besøg:

Besøg af gæster foregår i lejligheden hos den enkelte beboer, med mindre der er tale om fællesarrangementer, hvor gæster er inviteret.

Spisning foregår som udgangspunkt i egen lejlighed. Spiser gæster med på afdelingen skal dette meddeles. Gæster betaler efter gældende retningslinjer.

6. Alkohol:

På Enghavens afdelinger er indtag af alkohol ikke tilladt. Vores erfaringer med alkohol har ført til denne stramme politik, da alkoholindtag ofte har ført til indtag af andre euforiserende stoffer og desuden har en skadelig effekt på psykiske lidelser.

På ferieture og lignende gælder samme regler.

7. Oprydning:

Beboerne rydder op efter sig selv, service skylles af og stilles i opvaskermaskine. Samme regler gælder, hvis der spises udenfor spisetiderne. Maden pakkes forsvarligt ind og stilles i køleskabet.

Private ting og sager skal være i lejligheden.

8. Husdyr:

Der henvises til gældende retningslinje.

9. Euforiserende stoffer:

a)    Må ikke forefindes.

b)    Har personalet mistanke om, at der finder et misbrug sted, foretages der urinprøve under forudsætningen af samtykke.

Se også gældende misbrugspolitik.

10. Opbevarring af lovlige våben og våbenlignende genstande

Det er ikke muligt at opbevare peberspray, nogen form for våben eller våbenlignende genstande i sin lejlighed.

Der er opsat et aflåst skab i sygeplejedepotet i kælderen på Enghaven til formålet. Rummet er aflåst og nøglen opbevares i aflåst nøgleskab ved pedellen.

Man kan kun, efter forudgående aftale med kontaktperson og afdelingsleder, få adgang til skabet.

Peberspray og våben eller lignende genstande afleveres til pedellen ved indflytning og udleveres igen, når beboeren fraflytter sin lejlighed.

Beboeren modtager en kvittering på, hvad Enghaven opbevarer, evt. med et billede.

Har beboeren jagttegn og jagtgevær, skal dette opbevares uden for Enghavens regi. 

opbevaring af lovlige våben
og våbenlignende genstande

Det er ikke muligt at opbevare peberspray, nogen form for våben eller våbenlignende genstande i sin lejlighed.

Der er opsat et aflåst skab i sygeplejedepotet i kælderen på Enghaven til formålet. Rummet er aflåst og nøglen opbevares i aflåst nøgleskab ved pedellen.

Man kan kun, efter forudgående aftale med kontaktperson og afdelingsleder, få adgang til skabet.

Peberspray og våben eller lignende genstande afleveres til pedellen ved indflytning og udleveres igen, når beboeren fraflytter sin lejlighed.

Beboeren modtager en kvittering på, hvad Enghaven opbevarer, evt. med et billede.

Har beboeren jagttegn og jagtgevær, skal dette opbevares uden for

Enghavens regi.

opbevaring af lovlige våben
og våbenlignende genstande

Det er ikke muligt at opbevare peberspray, nogen form for våben eller våbenlignende genstande i sin lejlighed.

Der er opsat et aflåst skab i sygeplejedepotet i kælderen på Enghaven til formålet. Rummet er aflåst og nøglen opbevares i aflåst nøgleskab ved pedellen.

Man kan kun, efter forudgående aftale med kontaktperson og afdelingsleder, få adgang til skabet.

Peberspray og våben eller lignende genstande afleveres til pedellen ved indflytning og udleveres igen, når beboeren fraflytter sin lejlighed.

Beboeren modtager en kvittering på, hvad Enghaven opbevarer, evt. med et billede.

Har beboeren jagttegn og jagtgevær, skal dette opbevares uden for

Enghavens regi.