Kostpolitik

Forord:
En kostpolitik vil kunne medvirke til:

 • at forebygge ernæringsproblemer.
 • at øge beboernes indsigt i og muligheder for at påvirke egen situation, samt at forbedre beboernes oplevelse af at være på OK-Fonden Enghaven
 • medvirke til at øge forståelsen blandt personale og pårørende mv. for kostens betydning i behandlingsarbejdet
 • bidrage til en mere effektiv ressourceudnyttelse, og synliggøre kvalitetsmæssige (herunder økologiske) aspekter ved kosten.

Med nærværende kostpolitik markeres en holdning til kost-området på OK-Fonden Enghaven og der afstikkes en overordnet retning for kostarbejdet. Der synliggøres målsætninger, som kan anvendes af alle relevante medarbejdere til at optimere arbejdet med kosten. Denne synliggørelse er vigtig for at inspirere og motivere alle parter, såvel i det daglige arbejde med kosten som mere overordnet og langsigtet.


Målgruppe og målsætninger:
Målgruppen er beboerne på Enghaven.
Centralt for kostpolitikken er, at mad er et basalt menneskeligt behov, og som sådan en integreret og væsentlig del af behandlingen på Enghaven.
Det primære mål med kostpolitikken er at afspejle dette forhold. Det betyder blandt andet, at kostpolitikken skal tage hensyn til beboernes forskellige ernæringsmæssige behov og ønsker. Blandt andre faktorer kan f.eks. køn, alder, sygdomsstadie og den medicinske behandling have selvstændig indflydelse på beboernes behov og ønsker. Også særlige behov som følge af etnisk oprindelse skal tilgodeses.

Beboernes ernæring, helbred og trivsel:
Målsætningen om, at maden skal være en god oplevelse og ernæringsmæssigt dækkende har flere facetter. Blandt andet skal kostens sammensætning og mængde afspejle både beboernes ønsker og deres ernæringsmæssige behov. I den sidstnævnte sammenhæng er det eksempelvist af væsentlig betydning, hvilken medicin de får. En anden facet er, at kostsammensætning, ernæringsindhold, madlavning og spisning anvendes aktivt som elementer i miljøterapien.

Maden bør derfor:

 • være varieret med mulighed for valg
 • være velsmagende,
 • være indbydende mht. såvel udseende som duft,
 • være dækkende i forhold til beboerens ernæringsbehov,
 • forholde sig til såvel beboerens sygdomsmæssige tilstand som deres generelle trivsel,
 • kunne indtages i passende og indbydende spisemiljøer,
 • kunne tilberedes under deltagelse af beboerne i det omfang, det er muligt og gavnligt for beboerens behandling, sociale relationer og trivsel.

På Enghaven tilstræber vi, at kosten er fleksibelt sammensat således, at kosten lever op til krav og standarder for næringsrig, økonomisk, hygiejnisk og kulinarisk tilfredsstillende kost. Kosten har stor betydning for trivsel og velvære for den enkelte beboer. Det tilstræbes at forberedelse og indtagelse af kosten er en god, konstruktiv, sanselig og velsmagende oplevelse til hvert måltid. Kosten tilgodeser beboere med specielle behov, så som fedtfattig kost eller kost til småt spisende
Mange mennesker med psykiske lidelser har stor risiko for at udvikle svær overvægt som bl.a. kan medføre type 2 diabetes, muskel og skeletlidelser og hjertekarsygdomme. Disse livsstilsrelaterede sygdomme kan udvikles dels pga. den farmakologiske behandling, som bl.a. øger sultfornemmelse, hæmmer mæthedsfølelse og medfører sløvhed samt ændrede livsbetingelser som sygdommen medfører: nedsat aktivitetsniveau, initiativløshed, nedsat lyst mm.

Derfor bliver nedenstående anvendt som retningslinie:

De ti kostråd:

 • Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv
 • Spis frugt og mange grøntsager
 • Vælg fuldkorn
 • Spis ofte fisk og fiskepålæg - vælg forskellige slags
 • Vælg mælkeprodukter og ost med lavt fedtindhold
 • Vælg kød og pålæg med lavt fedtindhold
 • Spis mindre mættet fedt
 • Spis mad med mindre salt
 • Spis mindre sukker
 • Drik vand

Det anbefales at drikke energifrie drikkevarer mellem måltiderne (vand, kaffe, te, light saft).

Morgen, middag og aften vil følgende blive prioriteret:

1. Sunde valgmuligheder
2. Gode råvarer
3. Grønsager indgår som en naturlig del af måltidet (kogte - eller salatbar )
4. Mælkeprodukter med lavt fedtindhold
5. Frisk frugt.

Køkkenpersonalet og kontaktpersonerne vil i samarbejde med brugeren vejlede til det rigtige madvalg samt portionsstørrelse.