Motionspolitik

Hvorfor: Motion har det hele sejre og nederlag, medspillere og modspillere, fællesskab og individualisme og desuden mulighed for et socialt fællesskab med motionen som omdrejningspunkt. Motion er et enestående redskab som supplement til den etablerede behandling indenfor psykiatrien.

Gode grunde til at dyrke motion for sindslidende:

Fysisk:

 • Mulighed for vægttab
 • Forbedring af kondition og fysisk formåen
 • Mindsker risiko for sukkersyge, hjerte/karsygdomme m.m.
 • Naturlig træthedsfølelse og dermed en bedret og mere naturlig søvn
 • Afhjælper spænding forårsaget af psykisk stress.

Psykisk:

 • Det vigtigste ved at dyrke motion er, at "få foræret" et frikvarter fra stemmer, hallucinationer m.m. Stemmerne forsvinder ikke, men pausen fra dem gør, at man bedre kan overskue at vende tilbage til dagligdagen efter at have været aktiv.
 • Ved at dyrke motion, kan der opnås en succesoplevelse, som er værdifuld.
 • Motion giver øget energi og bedret koncentration bagefter, samt en øget følelse af velvære. Motion giver god samvittighed og så har det været sjovt samtidig.
 • Motion udløser kemisk reaktion (endorfiner) som har positiv effekt på bla. depression.
 • Det at flytte grænser for fysisk og social formåen skaber et øget selvbillede.

Socialt:

 • Mange psykisk syge har vanskeligt ved at skabe og fastholde sociale kontakter. Gennem motion opnås social interaktion, og det at være en del af et fællesskab giver identitet. Det kan være svært for mange blot at sidde og snakke, men efter en endt aktivitet opstår et naturligt samtaleemne. Under aktiviteten opstår mange sjove og spændende episoder. Motion skaber på denne måde et netværk udover selve aktiviteten og fostrer mange venskaber. Det sociale aspekt er vigtigt for alle mennesker. Ofte har psykisk syge ikke et bredt socialt netværk og er usikker på, hvordan de skal begå sig sammen med andre mennesker. Motion giver mulighed for udfordringer og udvikling i nogle faste og trygge rammer.
 • Motionen tilpasses den enkeltes formåen. Nogle er der, hvor trygheden fra de kendte omgivelser er vigtige, mens andre er klar til at deltage i det omgivende samfunds idrætsaktiviteter, herunder idræt for sindslidende og traditionelle klubber i lokalsamfundet.

Fysisk kontakt:

 • Motion skaber en naturlig mulighed for at opnå fysisk kontakt. I idrættens verden er det en naturlig ting at røre ved hinanden. Det er derfor muligt at vælge en form for motion, der er afpasset med ens forhold til berøring.

Motivation:

 • Personalets energi og engagement er afgørende for at motivere beboerne til at dyrke motion. Det er derfor yderst vigtigt for motivationen, at personalet møder op med entusiasme, så beboerne har nogle gode rollemodeller at spejle sig i og blive inspireret af.

Oversigt over fælles fysiske aktiviteter på Enghaven:

Målsætningen er, at aktiviteterne - både de individuelle og gruppeaktiviteterne - tager udgangspunkt i den enkelte beboers aktuelle behov for motion. Det handler i høj grad om at give beboerne frihed og selvbestemmelse til at vælge en aktivitet, som de kan lide, og som de kan holde til. At give dem det, de har brug for, og - ikke mindst - som gavner den enkeltes livskvalitet. Alt efter behovet på de forskellige afdelinger, kan der aftales tider med fysioterapeuten og psykomotoriske terapeut.

Gåtur - dagligt for alle beboere:
En eller flere personaler fra hver afdeling går med på lige fod med beboerne, og er selv på banen og viser hvor rart det er at få rørt sig - og i øvrigt er med til at kalde på beboerne, så de er der til tiden.

 • Beboere kan benytte andre tilbud i fysioterapien. Alt er muligt fra f.eks. aerobic, styrketræning, romaskiner, løbebånd, gymnastik, udspænding, afspænding, bordtennis og andre initiativer.

Idræt:

 • Badminton og fodbold - foregår en gang om ugen i den lokale sportshal
 • Svømning - foregår flere gange om ugen i Horsens Svømmehal
 • Ridning bliver aftalt individuelt efter behov.
 • Motor Cross - foregår en gang om ugen på Hansted Kloster
 • Fælles motionsdag - årligt. Er for alle beboere og personale på Enghaven, hvor man vælger mellem at gå, løbe eller cykle. Dagen afsluttes med fællesspisning og underholdning med musik.
 • Et stort hold af personale og beboere deltager i idrætsarrangementer uden for huset bl.a. i Horsens løbet, Kvindeløbet i Søvind samt aktivitetsdage arrangeret af Idræt for sindslidende.
 • To gange om ugen benyttes træningscenter i Horsens.
 • Bowling - mulighed hver uge i Horsens Bowlinghal, hvilket er et tilbud indenfor Idræt for Sindslidende.
 • Behandlingsgrupper med fokus på fysiskaktivitet: "Kroppen på toppen", som er en kombination af kost vejledning, individuelle mål og gruppetræning. "Boxercise": som er en gruppe for den som kan lide action og det kick det giver at få pulsen helt op.

 

Enghaven lægger op til ubegrænsede muligheder inden for motion. Motion indgår som en naturlig del af dagligdagen på Enghaven. Hvor fysioterapeuten, psykomotorisk terapeut og alle medarbejdere kan hjælpe den enkelte med at tilpasse sin træning efter behov. Motionen forbedrer beboernes fysiske form, øge livsglæden og understøtter den positive udvikling, som beboerne er i. Sund livsstil spiller en afgørende rolle for personlig trivsel og øget velvære.