Pårørendepolitik

Pårørendepolitik
for OK-Fonden Enghaven

Netværksarbejdet med de pårørende er en vigtig del af OK-Fonden Enghavens målsætning.
Det vægtes højt, at de pårørende er ordentligt informeret, føler sig godt behandlet og velkomne på centret.

Som udgangspunkt inviteres de pårørende til arrangementer et par gange om året. Afdelingerne planlægger selv, hvilke former for arrangementer de vil afholde.
Arrangementerne kan for eksempel være en sommersammenkomst, julefrokost eller en tema/mødeaften med film eller foredrag, hvor der samtidig informeres om afdelingens hverdag og centrets udvikling.

Indenfor de første 3 måneder efter indflytning afholdes der et netværksmøde, hvor beboerens/brugerens kontaktperson og afdelingsleder deltager. Med mindre andet er aftalt, afholdes der ikke samtale med pårørende uden beboerens deltagelse.

Efter det første netværksmøde aftales ud fra ønsker og behov, hvordan det fremtidlige samarbejde skal være.

Personalet har altid tavshedspligt i forhold til beboerne og må ikke give oplysninger videre til pårørende uden beboernes samtykke.

Pårørende er altid velkomne til at henvende sig for at få en generel orientering om centret

Enghaven er altid åbent for besøg af pårørende ifølge aftale med beboeren med hensyntagen til beboerens behandlingsplan.

Udover ovenstående holder Enghaven fælles netværksmøde 2-4 gange årligt på tværs af hele Enghaven.