Personalegoder

Tilbud til ansatte på

OK-Fonden Enghaven

Alle medarbejdere, der er ansat med et ansættelsesbrev, uanset timeantal, kan benytte sig af understående tilbud.

Fitness dk:

Alle medarbejdere, der har et ansættelsesforhold og hvor prøvetiden på de 3 mdr. er overstået, kan opnå medlemskab af Fitness dk. Betingelsen for medlemskabet er, at arbejdsgiveren opgiver ydelsen til Skattevæsnet. Det betyder, at medarbejderen vil blive beskattet af 250 kr. pr. mdr. pr. tilmelding, hvilket betyder at det ca. koster dig netto 100,- kr. pr. mdr. pr. tilmelding. Tilbud om medlemskab er gældende for hele husstanden dvs. alle familiemedlemmer, der er bosiddende på samme adresse, såfremt prøvetiden på de 3 mdr. er overstået. Oprettelsesgebyr 299,- kr.

Medlemskab for ledsager (en ledsager er en person du ikke deler bopæl med) gælder 12 mdr. og koster 3.000,- kr. /4.719,- kr. + oprettelsesgebyr pr. tilmelding, dette er et nettotræk. Beløbet bliver trukket på én gang via lønnen.

Tilmeldingsblanket kan rekvireres på Administrationskontoret

Frisør:

Lise Asmussen har åbent hver mandag fra kl. 9.00 og tirsdag efter aftale. Alle medarbejdere og deres familie kan blive klippet ved Lise til fordelagtige priser.
Tidsbestilling: Mobil 5056 7601.

Wellness:

Massage, behandling af ansigt, hænder, fødder eller hele kroppen til fordelagtige priser. Behandlingerne bestilles på tlf. 2917 9048 i åbningstiden.

Tilbud om gratis massage for at forebygge skader til Enghavens servicepersonale (personale fra Køkken, Vaskeri, Teknik og Administration). Dog betaler personalet selv tiden.

Personaleforeningen:

Enghavens personaleforening er stedet, hvor man mødes på tværs af huset. Der afholdes 6-8 arrangementer om året og tilbuddene er meget forskellige. På den årlige generalforsamling vælges bestyrelsen i en periode for 2 år og består af 6 medarbejderrepræsentanter samt 1 lederrepræsentant. Bestyrelsen udarbejder en årsoversigt, som tager udgangspunkt i medlemmernes ønsker.

Det koster 50 kr. i indmeldelsesgebyr samt 25 kr. pr. mdr. at være medlem. Kontingentet bliver automatisk trukket inden lønudbetaling. For kontingentet får man reduktion i prisen til de arrangementer, der afholdes i løbet af året. Yderligere kan man som medlem købe billige biografbilletter på Administrationskontoret.

Forplejning:

Der er mulighed for at tilmelde sig Enghavens personaleforplejning. Enghavens café har åbent i tidsrummet kl. 12-13. Tilmeldingsblanket udleveres på Administrationskontoret.

Kaffe, te ad libitum samt 1 stk. frugt pr. dag er gratis.

Ved heldagskurser serveres der morgenkaffe/te med rundstykke, middagsmad samt eftermiddagskaffe/te og frugt.

Til møder formiddag, serveres der kaffe/te og rundstykke.

Til møder/kurser/supervision eftermiddag serveres der kaffe/te og frugt eller kage.

Transport:

Ved kurser uden for huset yders der kørselsgodtgørelse. Godkendes af egen afdelingsleder inden kursuset starter. Samkørsel tilrådes. Kørselsseddel kan rekvireres på Administrationskontoret.

PPK: (Personlig, professionel konsultation)

Alle medarbejdere på behandlingsafdelingerne modtager obligatorisk PPK 1 time én gang i kvartalet ved egen afdelingsleder. Formålet er både fagligt og personligt at sikre trivslen og udviklingen for den enkelte medarbejder.

Individuel supervision:

Alle medarbejdere på behandlingsafdelingerne har mulighed for at modtage individuel supervision én gang i kvartalet efter nærmere aftale med afdelingsleder. Supervisionen foregår ved en af Enghavens interne supervisorer.

Psykologsamtale ved krisesituationer:

Mulighed for psykologsamtale ved husets psykolog. Efter aftale med afdelingsleder.

Internatseminar:

Alle behandlerafdelinger har mulighed for at tage på seminar 2 dage hvert andet år.

Influenzavaccination:

Hvert efterår får medarbejderne tilbudt gratis influenzavaccination. Vaccinationen foregår på Enghaven. Har man ikke mulighed for at komme den dag, er der mulighed for at gå til egen læge og få refunderet udgiften for vaccinationen på Økonomikontoret.

Hepatitis vaccination:

Enghavens medarbejdere tilbydes gratis Hepatitis vaccination, der gives ved egen læge. Udgiften refunderes på Økonomikontoret.

Leje af kano- og kajakmateriel:

Personalet kan leje kano- og kajakmateriel til en favorabel pris. Bookes i SharePlan. Afregnes på Økonomikontoret.