Rygepolitik

Rygepolitik for beboere

Af hensyn til arbejdsmiljøloven gælder følgende regler:
Der må ikke ryges på OK-Fonden Enghavens indendørs fællesarealer.

Undtagelsen er at der må ryges i egen lejlighed samt udendørs.